Żurawica Górna

MIESIĄCODPADY KOMUNALNE  ODPADY SEGREGOWANE IV środaBIOODPADY Od kwietnia do października co 2 tyg. Od listopada do marca 1xmZUŻYTY SPRZĘT
AGD I RTV ,
GABARYTY
STYCZEŃ5 i 192728 
LUTY2 i 162425 
MARZEC2, 16 i 30242524
KWIECIEŃ13 i 27288 i 22 
MAJ11 i 25266 i 20 
CZERWIEC8 i 22234* i 17 
LIPIEC6 i 20281, 15 i 29 
SIERPIEŃ3, 17 i 312512 i 26 
WRZESIEŃ14 i 28229 i 2322
PAŹDZIERNIK12 i 26277 i 21 
LISTOPAD9 i 232425 
GRUDZIEŃ7 i 212223 

Odpady budowlane i z rozbiórki  w ilości 1000 kg/ nieruchomość/ rok  – na zgłoszenie telefoniczne

ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00

Worki do gromadzenia odpadów:

  • Kolor niebieski – papier i tektura
  • Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – łącznie
  • Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
  • Kolor brązowy – BIOODPADY – odbiór tylko w workach do tego przeznaczonych
  • Worki czarne lub w dowolnej kolorystyce oznaczone napisem odpady komunalne ( odpady niesegregowane)

ZUŻYTE OPONY w  ilości 10 szt/nieruchomość/rok pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać tylko i wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce.

BIOODPADY  odbierane będą wyłącznie w workach -brązowych lub pojemnikach  raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz  w miesiącu  w okresie od listopada do marca (tylko i wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów).

KODY KRESKOWE ( 12 SZT.) NALEŻY NAKLEJAĆ NA  WOREK lub  POJEMNIK Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI 1 NAKLEJKA W MIESIĄCU.