Żurawica Dolna

MIESIĄCODPADY KOMUNALNEODPADY SEGREGOWANE III środa
         BIOODPADY
Od kwietnia do października co 2 tyg. Od listopada do marca 1xm
ZUŻYTY SPRZĘT
AGD I RTV ,
GABARYTY
STYCZEŃ 12 i 262021 
LUTY9 i 231718 
MARZEC 9 i 23171817
KWIECIEŃ 6 i 20211, 15 i 29 
MAJ4 i 181913 i 27 
CZERWIEC1, 15 i 291610 i 24 
LIPIEC13 i 27218 i 22 
SIERPIEŃ10 i 24185 i 19 
WRZESIEŃ7 i 21152, 16 i 3015
PAŹDZIERNIK5 i 192014 i 28 
LISTOPAD2, 16 i 301718 
GRUDZIEŃ14 i 281516 

Odpady budowlane i z rozbiórki  w ilości 1000 kg/ nieruchomość/ rok  – na zgłoszenie telefoniczne

ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00

Worki do gromadzenia odpadów:

  • Kolor niebieski – papier i tektura
  • Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – łącznie
  • Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
  • Kolor brązowy – BIOODPADY – odbiór tylko w workach do tego przeznaczonych
  • Worki czarne lub w dowolnej kolorystyce oznaczone napisem odpady komunalne ( odpady niesegregowane)

ZUŻYTE OPONY w  ilości 10 szt/nieruchomość/rok pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać tylko i wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce.

BIOODPADY  odbierane będą wyłącznie w workach -brązowych lub pojemnikach  raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz  w miesiącu  w okresie od listopada do marca (tylko i wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów).

KODY KRESKOWE ( 12 SZT.) NALEŻY NAKLEJAĆ NA  WOREK lub  POJEMNIK Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI 1 NAKLEJKA W MIESIĄCU.