Kosienice

MIESIĄCODPADY KOMUNALNE

ODPADY SEGREGOWANE I piątek
BIOODPADY
Od kwietnia do października co 2 tyg. Od listopada do  marca 1xm
ZUŻYTY SPRZĘT
AGD I RTV ,
GABARYTY
STYCZEŃ13 i 2731.12* 31.12* 
LUTY 10 i 24 55 
MARZEC10 i 24555
 KWIECIEŃ 7 i 2122, 16 i 30 
MAJ 5 i 19714,28 
CZERWIEC2,16 i 30411,25 
LIPIEC14 i 2829,23 
SIERPIEŃ11 i  2566 i 20 
WRZESIEŃ8 i 2233 i 173
PAŹDZIERNIK6 i 2011,15 i 29 
LISTOPAD3 i 1755 
GRUDZIEŃ1, 15 i 2933 

* Ze względu na dzień wolny 01-01-2021 odbiór odpadów segregowanych i BIOODPADÓW odbędzie się 31-12-2020

Odpady budowlane i z rozbiórki  w ilości 1000 kg/ nieruchomość/ rok  – na zgłoszenie telefoniczne

ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00

Worki do gromadzenia odpadów:

  • Kolor niebieski – papier i tektura
  • Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – łącznie
  • Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
  • Kolor brązowy – BIOODPADY – odbiór tylko w workach do tego przeznaczonych
  • Worki czarne lub w dowolnej kolorystyce oznaczone napisem odpady komunalne ( odpady niesegregowane)

ZUŻYTE OPONY w  ilości 10 szt/nieruchomość/rok pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać tylko i wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce.

BIOODPADY  odbierane będą wyłącznie w workach -brązowych lub pojemnikach  raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz  w miesiącu  w okresie od listopada do marca (tylko i wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów).

KODY KRESKOWE ( 12 SZT.) NALEŻY NAKLEJAĆ NA  WOREK lub  POJEMNIK Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI 1 NAKLEJKA W MIESIĄCU.