Jaksmanice, Siedliska, Hurko, Hureczko

MIESIĄCODPADY
KOMUNALNE
co dwa tygodnie

Odpady segregowane II piątekODPADY
ZIELONE
 
  GABARYTY,  OPONY-  8 sztuk ( wyłącznie z aut osobowych ) na gospodarstwo domowe  
STYCZEŃ14 i 2885, 19 
LUTY11 i 25122, 16 
MARZEC11 i 25122, 16 i 3012
KWIECIEŃ8 i 22913, 27 
MAJ6 i 201411, 25 
CZERWIEC1* i 17118, 22 
LIPIEC1, 15 i  2996, 20 
SIERPIEŃ12 i 26133, 17 i 31 
WRZESIEŃ9 i 231014, 2810
PAŹDZIERNIK7 i 21812 ,26 
LISTOPAD4 i 18129, 23 
GRUDZIEŃ2, 16 i 30107, 21 

* ZE WZGLĘDU NA DZIEŃ WOLNY 03-06-2021 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBĘDZIE SIĘ 01-06-2021

ZUŻYTY SPRZĘT  BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY

PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00