Buszkowiczki

MIESIĄCODPADY KOMUNALNEODPADY SEGREGOWANE I środaBIOODPADY Od kwietnia do października co 2 tyg. Od listopada do marca 1xmZUŻYTY SPRZĘT
AGD I RTV ,
GABARYTY
STYCZEŃ 4 i 184*4* 
LUTY1 i 1533 
MARZEC 1,15 i 29333
KWIECIEŃ12 i 2677 i 21 
MAJ10 i 2455 i 19 
CZERWIEC7 i 2122 , 16 i 30 
LIPIEC5 i 19714 i 28 
SIERPIEŃ2, 16 i 30411 i 25 
WRZESIEŃ13 i 2718 i 221
PAŹDZIERNIK11 i 2566 i 20 
LISTOPAD8 i 2233 
GRUDZIEŃ6 i 2011 

* Ze względu na dzień wolny 06-01-2021 odbiór odpadów segregowanych i BIOODPADÓW odbędzie się 04-01-2021

Odpady budowlane i z rozbiórki  w ilości 1000 kg/ nieruchomość/ rok  – na zgłoszenie telefoniczne

ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00

Worki do gromadzenia odpadów:

  • Kolor niebieski – papier i tektura
  • Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – łącznie
  • Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
  • Kolor brązowy – BIOODPADY – odbiór tylko w workach do tego przeznaczonych
  • Worki czarne lub w dowolnej kolorystyce oznaczone napisem odpady komunalne ( odpady niesegregowane)

ZUŻYTE OPONY w  ilości 10 szt/nieruchomość/rok pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać tylko i wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce.

BIOODPADY  odbierane będą wyłącznie w workach -brązowych lub pojemnikach  raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz  w miesiącu  w okresie od listopada do marca (tylko i wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów).

KODY KRESKOWE ( 12 SZT.) NALEŻY NAKLEJAĆ NA  WOREK lub  POJEMNIK Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI 1 NAKLEJKA W MIESIĄCU.