Bolestraszyce

MIESIĄCODPADY KOMUNALNE  ODPADY SEGREGOWANE II środa
BIODPADY
Od kwietnia do października co 2 tyg. Od listopada do marca 1xm
ZUŻYTY SPRZĘT
AGD I RTV ,
GABARYTY
STYCZEŃ11 i 251313 
LUTY8 i 221010 
MARZEC8 i 22101010
KWIECIEŃ6* i 191414 i 28 
MAJ4**, 17 i 311212 i 26 
CZERWIEC14 i 2899 i 23 
LIPIEC12 i 26147 i 21 
SIERPIEŃ9 i 23114 i 18 
WRZESIEŃ6 i 2081, 15 i 298
PAŹDZIERNIK4 i 181313 i 27 
LISTOPAD2***, 15 i 291010 
GRUDZIEŃ13 i 2788 

* Ze względu na dzień wolny 05-04-2021 odbiór odpadów komunalnych odbędzie się 06-04-2021

** Ze względu na dzień wolny 03-05-2021 odbiór odpadów komunalnych odbędzie się 04-05-2021

*** Ze względu na dzień wolny 01-11-2021 odbiór odpadów komunalnych odbędzie się 02-11-2021

Odpady budowlane i z rozbiórki  w ilości 1000 kg/ nieruchomość/ rok  – na zgłoszenie telefoniczne

ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00

Worki do gromadzenia odpadów:

  • Kolor niebieski – papier i tektura
  • Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – łącznie
  • Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
  • Kolor brązowy – BIOODPADY – odbiór tylko w workach do tego przeznaczonych
  • Worki czarne lub w dowolnej kolorystyce oznaczone napisem odpady komunalne ( odpady niesegregowane)

ZUŻYTE OPONY w  ilości 10 szt/nieruchomość/rok pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać tylko i wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce.

BIOODPADY  odbierane będą wyłącznie w workach -brązowych lub pojemnikach  raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz  w miesiącu  w okresie od listopada do marca (tylko i wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów).

KODY KRESKOWE ( 12 SZT.) NALEŻY NAKLEJAĆ NA  WOREK lub  POJEMNIK Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI 1 NAKLEJKA W MIESIĄCU.