Batycze

MIESIĄCODPADY KOMUNALNE  ODPADY SEGREGOWANE   I piątek  BIOODPADY Od kwietnia do października co 2 tyg. Od listopada do marca 1xmZUŻYTY SPRZĘT
AGD I RTV ,
GABARYTY
STYCZEŃ5* i 2031.12**31.12** 
LUTY 3 i 1755 
MARZEC3, 17 i 31555
 KWIECIEŃ 14 i 2822, 16 i 30 
MAJ 12 i 26714,28 
CZERWIEC9 i 23411,25 
LIPIEC7 i 2129,23 
SIERPIEŃ4 i 186 6 i 20 
WRZESIEŃ1, 15 i 2933 i 173
PAŹDZIERNIK13 i 2711, 15 i 29 
LISTOPAD10 i 2455  
GRUDZIEŃ8 i 2233 

Ze względu na dzień wolny 01-01-2021 odbiór odpadów segregowanych i BIOODPADÓW odbędzie się 31-12-2020

Odpady budowlane i z rozbiórki  w ilości 1000 kg/ nieruchomość/ rok  – na zgłoszenie telefoniczne

ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00

Worki do gromadzenia odpadów:

  • Kolor niebieski – papier i tektura
  • Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – łącznie
  • Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
  • Kolor brązowy – BIOODPADY – odbiór tylko w workach do tego przeznaczonych
  • Worki czarne lub w dowolnej kolorystyce oznaczone napisem odpady komunalne ( odpady niesegregowane)

ZUŻYTE OPONY w  ilości 10 szt/nieruchomość/rok pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać tylko i wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wyszatyce.

BIOODPADY  odbierane będą wyłącznie w workach -brązowych lub pojemnikach  raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz  w miesiącu  w okresie od listopada do marca (tylko i wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów).

KODY KRESKOWE ( 12 SZT.) NALEŻY NAKLEJAĆ NA  WOREK lub  POJEMNIK Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI 1 NAKLEJKA W MIESIĄCU.