Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów

W menu po prawej stronie proszę wybrać miejscowość/gminę/osiedle.

  • Odpady budowlane i z rozbiórki – na zgłoszenie telefoniczne
  • Zużyty sprzęt będzie odbierany tylko kompletny
  • Pojemniki i worki z odpadami prosimy wystawiać przed posesje do godz. 7:00